NsP n.o. Revúca

Oddelenie klinických laboratórií
e-lab

free html website templates

Prezeranie výsledkov

Na tejto webovej stránke je možné pozrieť si výsledky pacientov. Táto stránka obsahuje archív všetkých laboratórnych výsledkov, ktoré si lekár požiadal vyhotoviť v našom laboratóriu.

Elektronická žiadanka

Po prihlásení sa na stránku, je možné elektronicky vyplniť a odoslať žiadanku do laboratória. Po prijatí žiadanky a spárovaní s odoslanými vzorkami s ambulancie Vám bude odoslaný notifikačný e-mail, že prebieha spracovanie vzoriek.

e-lab modul

Všetkým záujemcom o sprístupnenie služby e-lab vieme zabezpečiť šifrované pripojenie v súlade s pravidlami GDPR. Po pripojení a sprístupnení služby vidí lekár výsledky priamo v dekurze a nemúsí ich prepisovať.